HISTÒRIC DE DADES - N-001_Xavier Cugat

  • Leq1h (dBA)
  • L10 (dBA)
  • L90 (dBA)


En aquest menú podeu escollir el punt de mesura i el període de visualització, i pintar les dades del Leq1h.
El Leq1h es correspon al valor equivalent en un període d’una hora, amb ponderació freqüencial A.

DataDATA HoraHORA Leq1hLeq1H L10L10 L90L90


En aquest menú es mostren les dades del Leq1h. El Leq1h es correspon al valor equivalent en un període d’una hora, amb ponderació freqüencial A.

usuari
contrasenya