VisorAcustic

INFORMACIÓ

El Visoracustic de la ciutat de Girona permet consultar els nivells de soroll reals i actualitzats mesurats en determinats punts de la ciutat. L’aplicació facilita l’accés a la informació ambiental i la ciutadania hi pot consultar el nivell de soroll que s’assoleix cada hora i seleccionar un període de temps concret.

 

L’any 2014 l’Ajuntament de Girona va iniciar l’execució del Programa de vigilància ambiental amb sonòmetres, inclòs en el projecte Smart Green. Una de les actuacions previstes és la implantació d’una Xarxa de Vigilància del soroll a la via pública, que inclou la instal•lació de sonòmetres ambientals en diversos punts de la ciutat. La xarxa inicialment està composta per 9 sensors acústics ubicats a:

  1. Rambla Xavier Cugat
  2. Passeig Ramon Folch
  3. Carrer Figuerola
  4. Av. Güell
  5. Passeig Olot (antiga plaça Europa)
  6. Carrer Cort Reial
  7. Pujada de Sant Feliu
  8. Plaça de Sant Feliu
  9. Carrer Joan Maragall cruïlla Carrer Bisbe Lorenzana

S’ha optat per un sensor acústic que es pot instal•lar en faroles i mesura amb solvència sorolls que sobrepassin els 40 dBA i fins a 90 dBA, i té una precisió de +/- 2 dBA. Aquests sensors assoleixen l’objectiu de detectar situacions de soroll elevat, que provoquin molèsties al veïnatge.

usuari
contrasenya